BALIK AVI – SINARIT AVI

Balık Avı – Sinarit Avı :

Sinarit avı ne şekillerde yapılabilir? :

Bu konuyu, bizim balık avı turlarımızda kullandığımız yöntemleri göz önünde bulundurarak anlatmaya çalışacağım. Profesyonel balıkçıların kullandıkları yöntemlerin, sadece profesyonel balıkçının tercih ve uygulamasına kalmış yöntemler olduğu için burada bahsetmeyeceğim. Amatör balıkçı için doğru tercih, sürdürülebilir bir yöntemin seçilmesi ve bu yöntemin spor sınırları içinde kalmasıdır. Amatör balıkçı hiçbir zaman yiyeceği balığın dışında balık almamalıdır. Yiyecek balığı avladıktan sonra eğer, balık avına doymamışsa, balık avı yapmaya devam edebilir. Ama tut bırak yöntemine uygun bir şekilde balığı geri bırakmak koşuluyla. Tut bırak yöntemini ülkemizde yaygınlaştırabilirsek, amatör balıkçı olarak kendi adımıza görevimizi yapmış oluruz. Amatör balıkçılar, kendilerine yakışır yöntemlerle balık avı yapmalıdır. Balık avının en değerlisi; avlanması en zor olan balığı, balığa en fazla avantaj sağlayan yöntemlerle, yapmaktır.

Yeri gelmişken, kişisel bir görüşümü paylaşmak istiyorum. Bence, normal zeka sahibi her insan, eninde sonunda mantığını devreye sokarak, çözmesi gereken bir problem için, çözüm üretir ve sorunu çözer. Eğer, Türkiye’de balık stoklarımızın çoğalmasını istiyorsak, balığı korumalıyız. Bunun birincil yolu, yiyeceğimiz balıktan fazlasını avlamamaktır. Ufak balık avını bırakıp, avlayacağımız balıklarında olgun boylarını avlamaya çalışarak, olgun boya gelene kadar daha fazla yumurta dökmesine izin vermektir. Bunu yapmaya başladığımızda, bir iki yıl büyük balık avı yapmakta zorlanabiliriz. Ama birkaç yıl sonra, avlamadığımız ufaklar, yumurtlayarak büyürken, arkalarında birkaç yüz katı ufak balığı çoğaltmış olacaklardır. Bu durum hızla balığın çoğalmasını ve başlangıçta zor olan büyük balık avının kolaylaşmasını, hatta büyük balık avının garanti olması durumunu ortaya çıkaracaktır. Balık boyları büyüyünce, önceleri yirmi otuz balık avlayarak karnımızı doyururken, gelinen yeni süreçte, bir balık avı yaparak, otuz balıktan arta kalan yirmi dokuz balığı denizde bıraktığımız için, gelecek sene balık miktarını bu av bazında (29 * 100 = 2.900) gibi korkunç bir büyüme hızına bırakmış oluruz. Bu rakamsal örnek, simgeseldir. Buradaki matematiksel sonucu sizin mantığınıza ve vicdanınıza bırakıyorum. Lütfen, akıllı ve mantıklı olalım. “Balığı bitirdiler” söyleminden uzaklaşıp, balığımıza beraberce sahip çıkalım. Bu ülke, bu balık, bu deniz ve bütün bunlar bizim. Ortak bilinç, bizi sorunlardan kurtarır ve zenginleştirir. Lütfen, akıllı ve vicdanlı olalım. Balık da bir can taşıyor.

1- Yalancı yemlerle Sinarit avı
a- Yüzey rapalasıyla,
b- Dip Rapalasıyla,
c- Jigging yöntemiyle,

2- Yemli olta takımlarıyla Sinarit avı
a- Canlı yemli uzun oltayla,
b- Canlı yemli dip takımı,

1- Yalancı yemle Sinarit Avı: Yalancı yemler, plastik, silikon, kurşun, metal veya bunların bir arada kullanılması neticesinde, balık formu verilerek veya yem olgusu yaratılarak yapılır. Bu yalancı yemleri, değişik formlardaki oltalar ile kullanarak, Sinarit avı yapabiliriz.

a- Yüzey rapalasıyla Sinarit avı: 10 m. kadar olan kıyı bandında Sinarit avı yapılacaksa, yüzey rapalası çekmekte fayda vardır. Bir miktar kurşun kullanılarak, hazırlanan uzun takımlarla, rölanti hızının biraz üzerinde, bazen rölanti hızında çekerek, bu avı yapabiliriz. Bu yöntemi, uzayıp giden, derinliği fazla değişmeyen, düzgün sahil şeridinde yapmak doğru olacaktır. Sinaritin sesten fazla etkilendiğini göz önünde bulundurursak, takımı tekneden en az 50 m uzağa salmakta fayda vardır. Bu mesafe ne kadar uzun olursa, av şansı o kadar artar. Ama, uzun takımın kontrolünün de zor olacağını unutmamak gerekir.

b- Dip rapalasıyla Sinarit avı: 10 – 30 m. arası derinliklerde Sinarit avı yapılacaksa, dip rapalası çekmekte fayda vardır. Derinliği göz önünde bulundurarak, tespit edilecek kurşun ağırlık ve/veya daldırıcı aparatlar kullanılarak yapılacak takımlarla çekilmelidir. Bu av yönteminde, 10 – 30 m aralığındaki derinliklerde bulunan yükseltilerin, yerini bilmemiz gerekir. Bu yöntemi, bilmediğimiz alanlarda uygulamak çok zordur. Oltamız ya devamlı zemine takılır, ya da çok yukarıdan çekince, Sinarit avlama ihtimalimizi azaltmış oluruz. Bu av yönteminde, bir balık bulucu yardımıyla çevredeki yükseltilerin yerini tespit edip, ondan sonra uygulamaya geçmekte fayda vardır. Teknenin hızını ayarlayarak  derin yerlerde yavaş, yükseltilerin olduğu yerlerde hızlı geçerek, oltayı takmadan dolaşabilir ve Sinarit avı yapabiliriz. Sinarit oltaya takıldığında, hemen kayalıklardan uzaklaşmak gerekir. Çünkü, Sinarit yakalandığını anladığında, hemen taş kenarlarına inmeye ve mümkün olursa, taş altı yapmaya çalışacaktır. Derin suda, taş altından balık çıkarmak çok zordur. Mücadele esnasında, rapalanın bağlı olduğu bedenin sürekli taşa sürteceğinden, kopma ihtimali çok yüksektir. Ayrıca, kısa mesafelerde balığın vuracağı kafa darbesi, misinayı kolayca koparacaktır.

Balık Avı – Sinarit Avı

Balık Avı – Sinarit Avı

c- Jigging yöntemiyle Sinarit avı: 40 – 160 m arası derinliklerde Sinarit avı yapılacaksa, jigging yöntemini kullanmakta fayda vardır. Sırtı yöntemiyle 30 m altında balık avı yapmak ve oltanın kontrolü çok zorlaşır. Derinlik arttıkça suyun sürtünmesi ve takımlardaki kurşun miktarı artacağından; kamış, çıkrık makine ve ip misinanın daha güçlü hale getirilmesi gerekir ki, bu da daha büyük masraflar anlamına gelir. Bu masrafları yapsak ve oltayı nasıl çekeceğimiz öğrensek birle, 40 m altında sırtı çekmek için downrigger kullanmak gerekir. Bu da extra maliyet demektir.

40 – 160 m derinlikte Sinarit avı yapmak istiyorsak, en doğru seçenek, jigging yöntemiyle balık avıdır. Tekneyi jigging için uygun olduğunu düşündüğümüz bir yerde durdurup, jigging yapmaya başlayabiliriz. Jigging yaparken derinliğe bağlı olarak jig ağırlığını belirlememiz gerekir. 40 m de, 60 – 100 gr arası bir jig seçimi uygunken, 60 – 100 m de, 150 gr jig seçilmeli, 100 – 600 m de 200 gr ve üstü bir jig seçimi daha uygun olacaktır. Jigging yapacağımız yerdeki derinlik, hava deniz şartlarına göre, uygun jig seçiminden sonra, jig derinlere serbest düşecek şekilde bırakılır. Jig’in serbest düşüşü zemine değene kadar devam eder. Jig, zemine temas ettiğinde, her hangi bir yere takılmaması için, bir metre kadar hemen kaldırılarak, jigging hareketlerine başlanabilir. Genellikle jigging yönteminde balıklar zemin ile ilk 10 m arasında jig’e atlarlar. İlk 10 – 15 m çok önemlidir. Zaten jig zemine temas ettiğinde yukarı kadar çekilmez. Zeminden 15 -20 m yükseltildikten sonra tekrar geri salınarak, aynı çekme işlemine devam edilir. Oltamızın ipi yatay duruma geçmediği sürece, jig’i yüzeye almadan jigging yapmaya devam edebiliriz. Jig’lerin zaman içinde, balığın tercihini tespit etmek için, değiştirilmesinde fayda vardır. Aynı jig ile saatlerce jigging yapmak, pek doğru bir tercih olmayacaktır. Jig’lerin belli periyotlarda değiştirilmesi ve günün tercih edilen jig’inin bulunmaya çalışılması, daha doğru bir tercih olacaktır. Balıklar durağan canlılar değildir. Her canlı gibi balıklarda, yiyeceklerinin peşinde, devamlı yer değiştirip göç ederler. Bir meraya değişik zamanlarda gittiğinizde, devamlı balık avlama şansınız oluyorsa, avladığınız balıklara dikkat ederseniz, devamlı değiştiklerini gözlemleyebilirsiniz. Bir merada her zaman balık olmasının sebebi; o meranın av ve avcı balıklar için, yem ve barınakların olmasıdır. Unutmayın ki, her balık hem av, hem de avcıdır. Bu balığın o an hangi pozisyonda olduğuna bağlıdır. Büyük balık, ufak balığı yerken avcı pozisyonundayken, arkadan gelen daha büyük balık için av durumundadır. Bu hal balıkları, çoğu zaman aynı yerde buluşturur. Bizde böyle buluşma yerlerine, av merası deriz. Büyük balık için av merası; balık avı yapabildiği genişçe bir alandır. Büyük balıklar bu mekanlar arasında, mekik dokurlar. Bu git – geller arasında, yem bulduğu yerlerde, daha fazla oyalanırlar. Biz de buralarda dolaşırken büyük balıklara denk gelirsek ve balıkta yeme modundaysa balık avı yapma şansımız olur.

Balık Avı – Sinarit Avı

Balık Avı – Sinarit Avı

3- Yemli olta takımlarıyla Sinarit avı:

Palamut, Yazılı Orkinos, Sübye, Kalamar, Zargana, Kefal, Levrek, Melanur ve bunun gibi pek çok, o yörede fazla bulunan, yem olma potansiyeli yüksek her balık canlı yem olarak kullanılabilir. Yem balığında temel mantık, o bölgede en fazla bulunan, avcının yeme ihtimali en fazla olandır. Bu yemler, uzun olta tarzında yapılır. Yüzeyden veya dipten çekilmesine bağlı olarak kurşun ağırlık miktarında değişiklik olur. Yapılacak avın yüzey veya dip olmasına göre tekne hızı da ona göre ayarlanır.

a- Canlı yemli uzun oltayla: Yukarıda saydığımız yemlerden, yapacağımız ava hangisinin uygun olacağına karar verdikten sonra, o yeme uygun uzun olta yapılması gerekir. Genellikle, yem takma şekli çok fazla değişim göstermese de, bazı yemlerde özel bağlama şekilleri geliştirilebilir. Bu çeşitlilik, avcının tercihine kaldığı için, burada detaya girmeyeceğim. Yem genel anlamda, ağızdan bir kanca, anüsten bir kanca bağlanarak hazırlanır. Bizim tercihimiz, taşıyıcı kancanın ağza takılması, avcının anüse takılması şeklindedir.

Sinarit avına uygun yemler genellikle, 200 – 300 gr geçmeyen ve uzun süre canlı kalabilen yemler olması doğru olacaktır. Sinarit, bazen ölmüş yemleri de, sırtı yaparken tercih etmektedir. Bizim bir Sinarit avımızda, Sinarit önce ölü Palamut’u kafadan aşağısını aldı. Dört saat sonra aynı yerden Zargana’yı yem olarak kullanırken geçtiğimizde, bu sefer de Zarganaya atladı. Bu Sinarit 5 Kg dı. Önce Palamut’umuzu yedi. Sonra Zargana ile avladık. Akşam Sinariti temizlediğimizde, karnından, kafası olmayan Palamut çıktı.

Balık Avı – Sinarit Avı

Balık Avı – Sinarit Avı

Yemli yüzey takımını, 10 – 20 m derinlikte, fazla kurşun kullanmadan, çekme hızını temel belirleyici olarak kullanarak, sırtı çekmekte fayda vardır. Bu şekilde sırtı çekildiğinde, oltanın kullanımı ve idaresi kolaydır. Kontrol kolay olduğundan, bu av yönteminin uygulanması da kolaydır.

b- Canlı yemli dip oltası: Yukarıda saydığımız yemlerden mümkünse, canlı kalacak bir yemin seçilerek kullanılması, başarı ihtimalini çok yükseltecektir. Dip oltasının kancaları balığa zarar vermeyecek şekilde takılmalıdır. Ağız tarafına takılacak, taşıyıcı kancayı, ağzın uzuna yakın takılırsa, balık bundan fazla zarar görmez. Anüs kısmına ise, deriyi tutacak kadar yüzeysel takıp, ince bir bağla bağlayarak sabitlemek, balığın zarar görmemesini ve uzun süre yaşamasını sağlayacaktır. Hatta, anüse takılacak kanca, kuyruk kısmına, deriye hiç geçirilmeden, ince bir iple, sabitlenebilir.

Takım suya bırakıldığında, kurşunların ağır olduğu göz önüne alınarak, takımın salma işlemi bitene kadar hızlı gidilirken, takım devamlı kontrol altında salınmalıdır. Bu şekilde olta düzgün bırakılacağından, avımıza gönül rahatlığı ile odaklanabiliriz. Bu aşamadan sonra, teknenin hızı ile ağırlıklar arasındaki kombinasyonu doğru kurup, oltayı dibe sürtmeden dolaştırmak gerekir. Yemli takın dibe sürttüğünde, dipten ot, çöp ve buna benzer pek çok şey alabileceğinden, takımın çekilerek, üzerine takılanlardan temizlenmesi gerekir.

Sinarit yemli dip oltasına atladığında, dip rapalasında olduğu gibi taşlardan uzaklaştırılıp, daha derin olan kumluk bölgelere çekilmesinde fayda vardır. Balıkla buralarda mücadele, daha rahat olur. Balığı taşlık bölgeden uzaklaştırırken, aynı zamanda yormuş da olursunuz. Bu durumlarda, genellikle balıklar, çok fazla karşı koymadan, gelmeye razı olurlar. Denizde her şeyin değişken olacağını göz önünde bulundurarak, değişen durumlarda yeni çözümlemelerin yapılması gerektiğini de, göz önünde bulundurmak gerekir.

En güzel ve en büyük Sinarit avları sizinle olsun.

Balık Avı – Sinarit Avı

 

 

Bir önceki yazımız olan OTEL VE PANSIYON REHBERI - TURIZM başlıklı makalemizde Adrasan, Adrasan Otelleri ve Bungalow hakkında bilgiler verilmektedir.

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

Menderes Yahşi hakkında

Menderes Yahşi: (Rehber ve dalış eğitmeni) 8 Mayıs 1962 senesinde İstanbul doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesini 1986 yılında bitirdi. 1989 - 1995 senelerinde bankacılık. 1995 - 2003 senesinde kurucularından olduğu Escortland Taksim'de bilgisayacılık yaptı. 2003 senesineden beri Antalya-Adrasan'da Deepfishing ve Adrasanbalik olarak, balık avı turları düzenliyor. Evli, bir çocuk babası.
Bu yazı BALIK AVI, BALIK AVI VİDEOLARI, FOTOĞRAFLAR kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir